De samenwerking tussen Gonnie van Alphen, Wiebren Pool, Bernoud Jonker en Jan Bert van der Slijk is vrijdag 9 februari geformaliseerd met de oprichting van Re-xplore b.v.

Geïnspireerd door het vierfasenmodel van Teun Hardjono is de bedrijfsnaam ‘Re-xplore’ ontstaan. Gedurende de levensloop van een persoon of organisatie ontstaat de behoefte of soms zelfs noodzaak tot heroriëntatie. Het verleden voorafgaand aan de heroriëntatie is tot uitdrukking gebracht door ‘Re’ in de bedrijfsnaam. De gewijzigde kijk op de toekomst komt tot uitdrukking in het resterende deel van de naam ‘explore’ of ‘xplore’.

Re-xplore ontwikkelt onderscheidende oplossingen voor bedrijven en onderwijsinstellingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.