Serious gaming

Spelsimulatie oftewel serious gaming is een leeromgeving die ontstaat door de werkelijkheid in vereenvoudigde vorm na te bootsen. In deze leeromgeving kan geoefend worden met zowel bestaand als nieuw gedrag en verschillende werkwijzen. De nadruk bij serious gaming ligt op ervaren.

Serious gaming

Spelsimulatie is een combinatie van communiceren en leren. In de gesimuleerde werkelijkheid leert men elkaars ideeën en opvattingen versneld kennen en biedt het de mogelijkheid ermee te experimenteren. De aanpak heeft zich bij het nemen van beslissingen en het leren bij het oplossen van problemen inmiddels bewezen. Spelsimulatie fungeert als ‘spiegel’ en ‘venster’. De spiegel laat zien wat je doet en hoe je het doet en biedt tevens de mogelijk tot reflectie op het eigen handelen en dat van een ander. Als venster maakt de spelsimulatie het mogelijk om alternatieven te ontwikkelen om daarmee te experimenteren en er van te leren. De spelsimulatie maakt deelnemers bewust van wat goed gaat, zaken die beter kunnen of nog teveel een blinde vlek zijn. Dit draagt bij aan de motivatie van de deelnemers om te leren, hulp te vragen of om gecoacht te worden.

De aanpak van Re-Xplore op basis van spelsimulatie:

  • Kennis en inzicht van een proces en werkwijze te verkrijgen;

  • Een holistische kijk te ontwikkelen en samenhang en verbanden te herkennen;

  • Zelfvertrouwen te ontwikkelen;

  • Vaardigheden eigen te maken;

  • Een zelfdiagnose van sterke en zwakke punten te maken;

  • Denken en doen te koppelen;

  • Nieuwe werkwijzen te bedenken en te testen.

Versnellen door te vertragen

Deelnemers ervaren tijdens de spelsimulatie problemen of uitdagingen. Door middel van reflectie op de opgedane ervaring ontstaan nieuwe inzichten; versnellen door te vertragen noemen we dit. De opgedane inzichten worden vertaald naar nieuwe voornemens en acties, waarna de cyclus zich herhaalt. Door de cyclus herhaaldelijk te doorlopen ontstaat de verandering. De effectiviteit van serious gaming als leeromgeving is zeer groot. Deelnemers aan een spelsimulatie herinneren zich jaren later nog de gebeurtenissen en de leerervaringen. De retentie van spelsimulatie is dan ook hoog in vergelijking tot wat je gelezen, gehoord of gezien hebt.

Ons aanbod:

Serious gaming voor organisaties
Serious gaming voor overheidinstanties
Serious gaming voor onderwijs