Naast het ontwikkelen en spelen van managementgames, verzorgen wij ook trainingen om onze kennis over te dragen. Het in de praktijk kunnen spelen en toepassen van een game vergt een aantal vaardigheden; vaardigheden die je bij ons kunt verkrijgen/ontwikkelen gedurende het volgen van de
volgende twee trainingen:

1. Training spelleider

De spelleider staat niet in, maar langs het spelveld en grijpt alleen in wanneer de situatie daarom vraagt. De spelleider geeft de deelnemers de ruimte om zo veel mogelijk te leren en te experimenteren. Bij de deelnemers staat het leerproces in het teken van kennismaken met de game, plezier en veiligheid. De effectiviteit van de training wordt bepaald aan de hand van wat de deelnemers over zichzelf en de ander leren. Een goede spelleider speelt daarin een grote rol. Het gaat er namelijk om dat deelnemers zichzelf kunnen zijn, kunnen leren en kunnen experimenteren en daarbinnen zichzelf kunnen ontwikkelen. De training omvat jouw rol als spelleider, coach en facilitator van de game. Je leert de game te spelen en bij te dragen aan een impactvolle leerervaring van de deelnemers.

2. Training breinspelleider

De training ‘breinspelleider’ is een uitbreiding en verdieping op de training van spelleider. Met game gerelateerde opdrachten leer je je kennis te verdiepen, terwijl je gedurende de game de praktische vaardigheden van de deelnemers helpt ontwikkelen. Gedurende de training leer je meer over ‘gedragsstijlen’ en ‘mindset’ om situaties goed te kunnen duiden en de leerervaring te vergroten. Het door de game vergaarde inzicht weet jij te vertalen naar gedragsstijlen en mindset; je weet situaties te verhelderen en passende interventies te ontwikkelen.

Contact opnemen