Serious gaming, werkt dat nou?

Er bestaan verschillende serious games waarin processen gesimuleerd kunnen worden. In sommige games wordt gebruik gemaakt van Lego om bijvoorbeeld de productie en/of verplaatsingen fysiek te simuleren. De doelstelling van deze games is om organisaties te helpen bij het verbeteren van de processen en het rendement. Maar werkt het ook, levert het nieuwe inzichten op en is er effect? Blijkt dat organisaties het al jaren fout hebben gedaan en gaan ze na het spelen van het spel ook daadwerkelijk anders doen?

Het idee achter het spelen van serious games is goed doordacht en het spelen van het spel gaat gepaard met veel plezier. Echter de kans dat een organisatie ervaart dat ze het al jaren fout doen lijkt niet direct reëel. Maar wat doet zo’n game dan wel? In de praktijk blijkt dat deze serious games organisaties helpen met focus en onderling begrip, daarnaast geeft het spelen van deze games organisaties de ruimte om te experimenteren. Het belangrijkste leereffect zit echter in de zelfreflectie. Op de verschillende dimensies zullen we nader inzoomen.

Focus

Een game helpt de deelnemers te zien waar het ook al weer om gaat. Het spelen van de game maakt duidelijk wat de essentie is en brengt focus aan. De game helpt om te zien hoe we in de praktijk de essentie wel eens uit het oog aan het verliezen zijn. Geleidelijk aan worden er extra processtappen geïntroduceerd, administratief en/of logistiek. Het spelen van de game en het oplossen van bottlenecks werkt als een spiegel naar de eigen organisatie. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk!

Begrip

In een game zitten meerdere rollen die binnen een organisatie soms conflicterende belangen lijken te hebben, hierbij benadruk ik het woord “lijken”. Denk maar eens aan de rollen Verkoop Manager, Productie Manager en Financiële Manager. Als het aan de Verkoop Manager ligt dan is een goede service prioriteit en is flexibiliteit belangrijk. De Productie Manager produceert het liefst in grotere batches wat gunstig is voor de productiekosten maar wat de flexibiliteit in de weg kan zitten en mogelijk tot hogere voorraad eindproducten leidt en/of hogere voorraden grondstoffen. De Financiële Manager ziet liever helemaal geen voorraad omdat dit het werkkapitaal vast zet. In de game kunnen deze belangen opnieuw tegen elkaar afgewogen worden.

Experimenteren

De game biedt ook volop mogelijkheden om buiten de gebaande paden te treden en te experimenteren met alternatieve oplossingen. Tijdens het spelen worden de deelnemers uitgedaagd na te denken over hun rol en bijdrage: Waarom doe ik dit? Hoe slim is dat? Daarnaast kunnen ze alternatieve oplossingen bedenken en deze testen. De game omgeving is veilig, fouten maken mag, waarmee het een perfecte omgeving is om tot verbeterde inzichten te komen. Dit werkt extra productief als de deelnemers multidisciplinair zijn. Er kan zelfs geëxperimenteerd worden met een verkoper in een productie rol.

Zelfreflectie

De game biedt ook gelegenheid om te reflecteren op je eigen gedrag en het gedrag binnen de organisatie. Het is logisch en tegelijkertijd ook interessant om te zien hoe de deelnemers zichzelf zijn in de game. Tijdens de game zie je gedrag van deelnemers en hoe dit gedrag de interacties beïnvloedt. Het spel biedt de individuele spelers de kans om met hun eigen gedrag te experimenteren en te kijken of ander gedrag tot een beter resultaat leidt. Datzelfde kun je ook op organisatieniveau bekijken. Er kan geobserveerd worden hoe de organisatiecultuur is (“zo doen we dingen”) en er kan geëxperimenteerd worden hoe het eventueel ook anders kan en of dat tot een beter organisatieresultaat leidt.

Ervaring leert dat het spelen van serious games de volgende bijdrage levert:

  • Vergroten van de bewustwording. Hoe doen we dingen en waarom?
  • Ontwikkelen van teambuilding. Hoe werken we met elkaar samen, hoe gaan we met elkaar om?
  • Aan de manier van denken. We doen het nu zo, maar kan het wellicht ook anders?

Dit laatste is zeer waardevol, omdat de game helpt de organisatie in de basis te verbeteren.